Chokre na krk z pravej kože s obojstranným dizajnom, takže sa dajú nosiť dvomi spôsobmi.